במחקר פרוספקטיבי שבוצע במרכז יחיד בהשתתפות 150 מטופלים עם קרצינומטוזיס צפקית שמקורה בגידולים ממערכת העיכול, שחלות או איברים אחרים, נמצא כי טיפול משולב של כריתת גרורות עם קרום הצפק וכימותרפיה מחוממת תוך-צפקית מביא לשיעורי הישרדות גבוהים בסוגי סרטן מסוימים, כגון סרטן השחלה והתוספתן.

הצטברות ראיות מבטיחות ושיפור בתוצאים האונקולוגיים ארוכי הטווח תומכים בשימוש בניתוחים להסרת גרורות עם קרומי הצפק (cytoreductive surgery - CRS) וכימותרפיה מחוממת תוך-צפקית (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy - HIPEC) כטיפול מקומי-אזורי לקרצינומטוזיס צפקית (peritoneal carcinosis - PC), בפרט מגידולים מהשחלות וממערכת העיכול, אך גם מגידולים שמקורם אחר.

בוצע מחקר פרוספקטיבי בבית חולים בברגמו, איטליה. נותחו מאפייני המטופלים והגידולים. ההישרדות הכללית, ההישרדות ללא מחלה והתחלואה נותחו בעקומות קפלן-מאייר ומבחן דירוג לוג.

במחקר נכללו 150 מטופלים שעברו CRS ו-HIPEC בין ינואר 2011 ליוני 2017. המקורות העיקריים לקרצינומטוזיס צפקית היו: סרטן קיבה (n=40), סרטן המעי הגס (n=31), סרטן התוספתן (n=18), סרטן השחלה (n=49) או אחר (n=12).

שיעורי התחלואה החמורה (דרגה 3 ומעלה לפי הקריטריונים המשותפים לתופעות לוואי [Common Terminology Criteria for Adverse Events - CTCAE]) והתמותה היו 38% ו-2.7%, בהתאמה.

שיעור האשפוזים החוזרים היה 15.3%. חציון ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות היו תשעה וארבעה חודשים עם סרטן קיבה (שיעורי הישרדות כללית וללא התקדמות בשלוש שנים: 29% ו-32%), 35 ו-14 חודשים עם סרטן המעי הגס (שיעורי הישרדות כללית וללא התקדמות בחמש שנים: 27% ו-22%), 47 ו-17 חודשים עם סרטן השחלה (שיעורי הישרדות כללית וללא התקדמות בחמש שנים: 48% ו-29%), 51 ו-19 חודשים עם גידולים אחרים (שיעורי הישרדות כללית וללא התקדמות בחמש שנים: 40% ו-1%) ו-82 חודשים עם סרטן התוספתן (שיעורי הישרדות כללית וללא התקדמות בחמש שנים: 67% ו-67%).

גישה טיפולית המשלבת CRS ו-HIPEC יכולה להשיג הישרדות ארוכת טווח בקרב קבוצה נבחרת של מטופלים עם קרצינומטוזיס צפקית שמקורה בגידולים ממערכת העיכול, איברי הרבייה ואיברים אחרים, עם שיעורים מתקבלים של תחלואה ותמותה. יש צורך במומחיות רבה ונפח מטופלים גבוה על מנת לנהל קרצינומטוזיס צפקית ולשפר את התוצאות עוד יותר.

 

מקור:

Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian and gastrointestinal peritoneal carcinomatosis: results from a 7-year experience

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח להסרת גרורות עם קרומי הצפק,  cytoreductive surgery,  כימותרפיה מחוממת תוך-צפקית,  HIPEC,  קרצינומטוזיס צפקית,  סרטן השחלה,  סרטן קיבה,  סרטן התוספתן,  סרטן המעי הגס