אנשים עם פרה דיספוזיציה גנטית לסרטן לבלב עשויים להיטיב מגילוי מוקדם. גנים המהווים פרה דיספוזיציה לסרטן לבלב והסיכון לסרטן לבלב הקשור עם מוטציות באותם גנים אינם מוגדרים מספיק.

מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע האם מוטציות ג'רמינליות מורשות בגנים המהווים פרה דיספוזיציה לסרטן קשורים עם עלייה בסיכון לסרטן לבלב.

המחקר, מסוג אנליזת מקרה ביקורת, בוצע על מנת לזהות גנים המהווים פרה דיספוזיציה לסרטן. אנליזות אורך של מטופלים עם סרטן לבלב בוצעו על מנת לבחון פרוגנוזה.

המחקר כלל 3,030 מבוגרים שאובחנו עם סרטן לבלב ונכללו במרשם ה-Mayo Clinic בין אוקטובר 2000 ומרץ 2016, עם תקופת מעקב עד יוני 2017. נבדקי הבקרה היו 123,136 מבוגרים עם נתונים על ריצוף אקסום ממסד הנתונים public Genome Aggregation Database ו-53,105 ממסד הנתונים Exome Aggregation Consortium databas.

הנבדקים סווגו על בסיס נשיאת מוטציה מזיקה בגנים המהווים פרה דיספוזיציה לסרטן ובעלי היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן.

בהשוואת 3,030 מקרים של סרטן לבלב (43.2% נשים, 95.6% לבנים לא היספנים, גיל ממוצע בעת האבחנה 65.3 [סטיית תקן 10.7]) עם נבדקי בקרה, נמצא קשר משמעותי בין סרטן לבלב ומוטציות בגנים CDKN2Aי(0.3% מהמקרים ו-0.02% מהבקרה; Odds Ratio [OR] 12.33 ; 95%CI 5.43-25.61),י TP53י(0.2% מהמקרים ו-0.02% מהבקרה ; OR 6.70 ; 95%CI 2.52-14.95),י MLH1י(0.13% מהמקרים ו-0.02% מהבקרה ; OR 6.66 ; 95%CI 1.94-17.53),י BRCA2י(1.9% מהמקרים ו0.3% מהבקרה ; OR 6.20 ; 95%CI 4.62-8.17),יATM י(2.3% מהמקרים ו-0.37 מהבקרה ; OR 5.71 ; 95%CI 4.38-7.33) ו-BRCA1י (0.6% מהמקרים ו0.2% מהבקרה ; OR 2.58 ; 95%CI 1.54-4.05).

במחקר מקרה ביקורת זה, מוטציות בשישה גנים הקשורים עם סרטן לבלב נמצאו ב-5.5% מכל המטופלים עם סרטן לבלב, כולל 7.9% מהמטופלים עם היסטוריה משפחתית של סרטן לבלב ו5.2% מהמטופלים ללא היסטוריה משפחתית של סרטן לבלב. יש צורך במחקרים נוספים לרפליקציה באוכלוסיות אחרות.

מקור:

Hu C, Hart SN, Polley EC, et al. Association Between Inherited Germline Mutations in Cancer Predisposition Genes and Risk of Pancreatic Cancer. JAMA. 2018;319(23):2401–2409. doi:10.1001/jama.2018.6228

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן לבלב,  CDKN2A,  TP53,  BRCA2,  MLH1,  ATM,  BRCA1