סרטן הכבד 02.02.2020

האם Pembrolizumab יעילה כטיפול קו שני במטופלים עם סרטן הכבד?

במחקר שנערך ב-119 מרכזים רפואיים ב-27 מדינות נבדקו היעילות והבטיחות של Pembrolizumab בהשוואה לאינבו במטופלים עם סרטן כבד מתקדם שטופלו קודם לכן עם Sorafenib

התרופה Pembrolizumab הראתה פעילות אנטי גידולית ובטיחותיות במסגרת מחקר שלב 2 בשם KEYNOTE-224 שבוצע בקרב מטופלים עם סרטן כבד (HCC - hepatocellular carcinoma) מתקדם שקיבלו טיפול קודם. מחקר ה-KEYNOTE-240 בדק את היעילות והבטיחות של Pembrolizumab בקרב מטופלים אלה.

מדובר במחקר שלב 3 אקראי, עם הסמיה כפולה שנערך ב-119 מרכזים רפואיים ב-27 מדינות. במחקר השתתפו מטופלים מתאימים עם HCC מתקדם שקיבלו טיפול קודם עם Sorafenib והם חולקו באופן אקראי ביחס של 2:1 לקבוצה שקיבלה Pembrolizumab יחד עם טיפול תומך מיטבי (BSC - best supportive care) או לקבוצה שקיבלה אינבו ו-BSC.

נקודות הסיום המרכזיות שנבדקו במחקר היו ההישרדות הכוללת (OS -יoverall survival) והישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS -יprogression free survival; ספי מובהקות חד צדדיים, P=0.0174 [אנליזה סופית] ו-P=0.002 [אנליזת ביניים ראשונה], בהתאמה). בנוסף, החוקרים בדקו את הבטיחות בקרב כל המטופלים שקיבלו ≥ 1 מנה של תרופת המחקר.

המחקר בוצע בין 31 במאי 2016 עד 23 בנובמבר 2017. במחקר השתתפו 413 מטופלים שחולקו לקבוצות באופן אקראי.

ב-2 בינואר 2019, חציון זמן המעקב היה 13.8 חודשים בקבוצת ה-Pembrolizumab ו-10.6 חודשים בקבוצת האינבו. החציון של ה-OS היה 13.9 חודשים (רווח בר סמך 95%: 11.6-16.0 חודשים) בקבוצת ה-Pembrolizumab, בהשוואה ל-10.6 חודשים (רווח בר סמך 95%: 8.3-13.5 חודשים) בקבוצת האינבו (יחס הסיכונים: 0.781 ; רווח בר סמך 95%: 0.611-0.998; P=0.0238).

בנוסף, נמצא כי החציון של ה-PFS בקבוצת ה-Pembrolizumab היה 3.0 חודשים (רווח בר סמך 95%: 2.8-4.1 חודשים) בהשוואה ל-2.8 חודשים (רווח בר סמך 95%: 2.5-4.1 חודשים) בקבוצת האינבו באנליזת הביניים הראשונה (יחס הסיכונים: 0.775; רווח בר סמך 95%: 0.609-0.987; P=0.0186) ו-3.0 חודשים (רווח בר סמך 95%: 2.8-4.1 חודשים) בהשוואה ל-2.8 חודשים (רווח בר סמך 95%: 1.6-3.0 חודשים) באנליזה הסופית (יחס הסיכונים: 0.718 ; רווח בר סמך 95%: 0.570-0.904, P=0.0022).

תוצאות המחקר הראו כי תופעות לוואי בדרגה 3 ומעלה הופיעו בקרב 147 (52.7%) מטופלים ו-62 (46.3%) מטופלים בקבוצת ה-Pembrolizumab בהשוואה לקבוצת האינבו. כמו כן, תופעות הלוואי הקשורות לטיפול הופיעו אצל 52 (18.6%) מטופלים ו-10 (7.5%) מטופלים, בהתאמה. לא זוהו מקרים של התלקחות צהבת C או B.

החוקרים לא הצליחו להגיע למובהקות סטטיסטית מבחינת OS או PFS לפי קריטריונים ספציפיים. המחקר נכשל בהוכחה של יעילות פמברוליזומאב כטיפול בקו שני ב-HCC.

מקור: 

Finn, R.S. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  סרטן כבד,  פמברוליזומאב,  אינבו,  הישרדות כוללת,  הישרדות,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות