סרטן הלבלב 19.03.2020

סיכון ארוך טווח לממאירות במטופלים עם גידולים מסוג branch-duct IPMN

היארעות סרטן הלבלב במטופלים עם branch-duct IPMN עולה בצורה משמעותית שנים רבות לאחר האבחנה ומושפעת בעיקר מגודל ה-IPMN ומקוטר צינור הלבלב הראשי

תוצאים ארוכי טווח של מטופלים עם גידולים מסוג branch-duct intraductal papillary  mucinous neoplasmsי(IPMNs) טרם נבדקו במחקרים גדולים, במיוחד תוצאים לאחר מעקב של 5 שנים. החוקרים במחקר זה בדקו היארעות של קרצינומה בעקבות גידולי IPMN והיארעות במקביל של דוקטל אדנוקרצינומה (דוקטל אדנוקרצינומה של הלבלב [PDAC]) על פני 20 שנות מעקב באוכלוסיית מטופלים גדולה.

החוקרים זיהו 1404 מטופלים עוקבים (52% נשים, גיל ממוצע 67.5) עם אבחנה של branch-duct IPMN משנת 1994 עד 2017, באוניברסיטת טוקיו ביפן.

החוקרים עשו שימוש בניתוח שרידה מסוג סיכון מתחרה והעריכו את ההיארעות המצטברת של כל סוגי קרצינומת הלבלב והיארעות לפי סוג הקרצינומה. החוקרים השתמשו במודלים של סיכונים פרופורציונליים מסוג סיכונים מתחרים (competing risks proportional hazards models) על מנת להעריך את ה-SHR עבור ההיארעות של הקרצינומות. על מנת להבדיל בין הקרצינומות שהופיעו בעקבות גידולי ה-IPMN לבין אלו שהופיו במקביל, החוקרים אספו DNA מדגימות של IPMN ושל הקרצינומה של אותו המטופל וזיהו מוטציות ב-GNAS וב-KRAS על ידי PCR וריצוף גנטי.

במהלך מעקב של 9231 שנות אדם, החוקרים זיהו 68 מטופלים עם קרצינומה של הלבלב (38 מטופלים עם קרצינומה עקב גידול IPMN ו30 מטופלים עם דוקטל אדנוקצינומה של הלבלב שהתפתחה במקביל). בסך הכל שיעור ההיארעות עמד על 3.3%, 6.6% ו-15% לאחר 5, 10 ו-15 שנות מעקב. מתוך 804 מטופלים אשר היו במעקב יותר מ5 שנים, ההיארעות עמדה על 3.5% ו-12%, לאחר 10 ו15 שנים מהאבחנה הראשונית.

בנוסף לכך החוקרים מצאו כי גודל ה-IPMN וקוטר צינור הלבלב הראשי היו קשורים להיארעות של קרצינומה בעקבות גידולי IPMNי(SHR 1.85, רווח בר סמך 95% 1.38-2.48 עבור עליה של 10 מ"מ בגודל הIPMN ו-SHR 1.56 רווח בר סמך 1.33-.183 עבור עליה של 1 מ"מ בקוטר צינור הלבלב הראשי) אך לא להיארעות הדוקטל אדנוקצינומה של הלבלב שהתפתחה במקביל.

לסיכום, במחקר גדול וארוך טווח שערכו החוקרים על מטופלים עם branch-duct IPMN, החוקרים מצאו שהיארעות סרטן הלבלב תוך 5 שנים היא 3.3%, אך היא מגיעה עד 15% לאחר 15 שנות מעקב ממועד האבחנה של ה-IPMN. החוקרים ראו גורמי סיכון הטרוגניים בין מטופלים שאובחנו עם קרצינומה עקב גידול IPMN לבין חולים עם דוקטל אדנוקצינומה של הלבלב שהתפתחה במקביל.

מקור: 

Oyama, H. et al. (2019) Gastroenterology 158(1): 226-237

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הלבלב,  קוהורט,  ניאופלזמה,  גורם פרוגנוסטי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות