סרטן הכליה 31.05.2020

איזה שילוב של מעכבי נקודות בקרה עשוי להועיל בטיפול בסרטן כליה?

החוקרים בדקו שילובים שונים של מעכבי נקודות בקרה על תאים שנלקחו מגידולים ראשוניים של מטופלים עם סרטן כליה

תרופות המכוונת למסלול של חלבון מוות תאי מתוכנן 1 (PD-1- Programmed cell death protein) מאושרות לשימוש כטיפול במספר הולך ועולה של ממאירויות שונות, כולל סרטן כליה. על אף עליה מובהקת בהישרדות הכוללת, מרבית המטופלים לא הדגימו תגובה קלינית ממושכת. החוקרים סברו כי שילוב של מעכבי נקודות בקרה יכול להוביל לשיפור מבטיח בתוצאים.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לקבוע מה הוא השילוב המבטיח ביותר של מעכבי נקודות בקרה לטיפול במטופלים עם סרטן כליה. החוקרים בודדו לימפוציטים מתוך הגידול (TIL - Tumor-infiltrating lymphocytes) ותאים אוטולוגים מונונוקלוארים מדם פריפרי (PBMC - Peripheral blood mononuclear cells) של מטופלים שעברו ניתוח לטיפול בגידול ראשוני. התאים נצבעו עבור ציטומטריית זרימה רב-צבעית (Multicolor flow cytometry) במטרה לקבוע את הביטוי המשולב של חמישה רצפטורים מעכבים (iR – Inhibitory receptors),יPD-1, LAG-3, Tim-3, BTLA
ו-CTLA-4, על גבי תאי T. בנוסף, החוקרים בדקו את הפעילות של אותם TILs באמצעות צביעה של ציטוקינים תוך תאיים לאחר גירוי In vitro בנוכחות, או בהיעדר של נוגדני ספציפיים ל-PD-1 ± LAG-3 או ל-Tim-3.

החוקרים מצאו כי למרות שאחוז תאי ה- iR+ T היה נמוך ב-PMBCs, בתאי T מסוג CD4+ ו- CD8+ נצפתה עליה בתדירות של תאי PD-1, LAG-3+ ו- Tim-3+ ב-TILs. כמו כן, שילוב ה-iR הנפוץ ביותר שנצפה היה PD-1 ו-LAG-3 על תאי TILs מסוג CD4+ ומסוג CD8+.

החוקרים הראו שחסימה של PD-1 הובילה לביטוי יתר מובהק של LAG-3, אך לא של Tim-3. כמו כן, חסימה כפולה של PD-1 ו-LAG-3, אך לא של PD-1 ו-Tim-3, הובילה לעליה בשחרור של IFNγ בגירוי In vitro. הממצאים שהציגו החוקרים מציעים כי חסימה כפולה של PD-1 ו-LAG-3 עשויה להיות חסימת נקודות בקרה משולבת מבטיחה לטיפול בסרטן הכליה.

מקור: 

Zelba, H. et al. (2019) Cancer Immunology Research 7,11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונואונקולוגיה סרטן כליה,  PD-1,  מעכבי נקודות בקרה
תגובות